Sklep producenta narzędzi
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Kontrola jakości

2022-11-29
Kontrola jakości

Kontrola jakości w wytwarzaniu narzędzi – dlaczego jest dla nas ważna?

W obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, gdzie działa konkurencja, rośnie zapotrzebowanie i zwiększają się wymagania klientów, gdy istotne jest elastyczne podejście do ich potrzeb czy szybkość reakcji, stawiamy na jakość naszych narzędzi. Dlaczego jest ona tak istotna?

Oczywistym atutem wprowadzenia w firmie niezawodnej i dokładnej kontroli jakości, jest posiadanie pewności, że dostarczamy na rynek narzędzia, które spełniają oczekiwania klientów - odpowiedniej jakości, a także dostarczone we właściwym czasie i w odpowiedniej ilości.

Wdrażając kontrolę jakości produkcji, możemy zapewnić obniżenie jej kosztów oraz zmniejszenie zgłaszanych reklamacji, jednocześnie podnosząc poziom satysfakcji naszych klientów.

Na czym polega system zarządzania jakością?

Zarządzanie jakością to postawa, dążąca do udoskonalenia elastyczności i efektywności przedsiębiorstwa. Działania te, we właściwy sposób wdrożone i przeprowadzone, służą spełnieniu oczekiwań i zaspokojeniu potrzeb klienta, jednocześnie zwiększając wydajność w przedsiębiorstwie. W systemie zarządzania jakością każdy pracownik firmy na każdym etapie zmierza do ulepszania swojej pracy.

Dzięki takiemu podejściu, chcemy utrzymać satysfakcję naszego klienta na jak najwyższym poziomie. Dlatego tez nieustannie udoskonalamy działania kontrolne - na różnych etapach procesu produkcji i we wszystkich działach Narzędzia Skrawające Tools.

Kontrola jakości w produkcji narzędzi ProCUTter

Dział kontroli jakości w firmie Narzędzia Skrawające TOOLS pracuje w warunkach nadzorowanych, w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Usystematyzowanie procedur kontrolnych w ramach systemu kontroli jakością, opracowane jasne i czytelne dla wszystkich pracowników ścieżki postępowania, pozwalają na ciągłe doskonalenie jakości produktu i naszych usług. Sprecyzowane kryteria kontroli jakości dają pewność i powtarzalność, a także niezmienność warunków i parametrów kontrolnych.

Wszystkie dane, pozyskane w trakcie procedur kontrolnych są przez nas nieustannie analizowane, przetwarzane i archiwizowane.

Dział kontroli jakości, w oparciu o maszyny i przyrządy pomiarowe, sprawdza czy narzędzia zostały wykonane prawidłowo - zgodnie z dokumentacją techniczną oraz z przyjętymi standardami. W tym celu kontroler jakości wykonuje w odpowiedniej ilości pomiary kontrolne.

 

Dodatkowo dla narzędzi produkowanych i ostrzonych oraz modyfikowanych wykonywana jest kontrola wizualna. Sprawdzeniu również podlega dokumentacja produkcyjna oraz kontrola ilościowa narzędzi. Oprócz kontroli narzędzi produkcyjnych, regenerowanych i modyfikowanych, sprawdzane są również półwyroby służące do wykonania narzędzi kształtowych.

Przyrządy i urządzenia kontrolne

Kontrola jakości odbywa się przy pomocy nowoczesnych maszyn firmy Zoller, które służą do pomiaru i kontroli narzędzi skrawających. Firma Zoller zapewnia doradztwo techniczne, obsługę serwisową oraz wykonuje kalibrację maszyn pomiarowych. Wszystkie nasze maszyny pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty kalibracji. Dodatkowo sprawność maszyn pomiarowych jest potwierdzana za pomocą pomiaru kontrolnego na adapterze testowym firmy Zoller. Na wyposażeniu posiadamy maszyny pomiarowe Zoller Genius w wersji standard oraz w wersji mikro, maszynę pomiarową smartTcheck oraz przyrząd do kontroli jakości krawędzi skrawającej – pomSKPgo. Maszyna pomiarowa Genius posiada 5 osi pomiarowych: X, Y, Z, C i B co sprawia, że możliwy jest pomiar zarówno geometrii czołowej, obwodowej, jak  również geometrii rowka w przestrzeni wiórowej narzędzia. Genius  w wersji standardowej wyposażony jest w układ optyczny dwóch kamer: kamerę główną o powiększeniu 50x do pomiaru w świetle przechodzącym i w świetle odbitym, oraz kamerę uchylną o powiększeniu 200x do pomiaru geometrii wyłącznie w świetle odbitym z obiektywem z możliwością ogniskowania w trybie 3D. W przypadku wersji mikro maszyna wyposażona jest w kamerę z obiektywem o powiększeniu 500x, przy pomocy której można mierzyć geometrię narzędzia o średnicy od 0,1mm.

Tak dokładne i nowoczesne maszyny pozwalają na sprawną i prawidłową kontrolę jakości narzędzi skrawających.

Przyrządem pomiarowym służącym do kontroli jakości krawędzi skrawającej jest przyrząd pomSKPgo firmy Zoller. Kontroler za pomocą tego przyrządu wykonuje m.in. pomiar wielkości promienia krawędzi skrawającej przed oraz po wykonaniu ujednolicenia krawędzi. Samo ujednolicenie ma na celu stabilizację krawędzi oraz wydłużenie życia narzędzi i jego wytrzymałości. PomSKPgo wykorzystuje zasadę triangulacji oraz projekcję prążków. Projektor głowicy dokonuje projekcji sekwencji prążków na mierzonej krawędzi skrawającej ostrza, a kamera obserwuje przebieg tych prążków. Poprzez rozwiązanie równań transformacji optycznej, system z wysoką dokładnością oblicza współrzędne dla każdego piksela kamery. Wynikiem pojedynczego pomiaru jest chmura punktów pozwalająca w bardzo dokładny sposób dokonać oceny promienia ostrza skrawającego. Istnieje możliwość pobrania nawet do 200 przekrojów z odcinka pomiarowego, a dokładność wyznaczenia promienia krawędzi skrawającej wynosi niecałe 1,5 μm.

Oprócz tego, na wyposażeniu działu kontroli jakości znajdują się przyrządy pomiarowe takie jak: suwmiarki, mikrometry, czujniki itp. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz wałki kontrolne, którym upływa okres użytkowania, jest przekazywane kompetentnym instytucjom do sprawdzenia. Wzorcowanie wyposażenia przeprowadza laboratorium wzorcujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Pokaż więcej wpisów z Listopad 2022
pixelpixel