Sklep producenta narzędzi
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2022-02-16

Zalecenia dla użytkowników systemu MHD’ i głowic mikrometrycznych TESTAROSSA


 • MHD’ - zalecenia eksploatacyjne, konserwacja  
  System  MHD’  jest  precyzyjnym  systemem  narzędziowym  firmy  D’Andrea. Dokładność ustawcza głowic wynosząca dla serii TRM 2µm,  połączona z wysoką sztywnością systemu MHD umożliwia obróbkę w  tolerancji IT6 i uzyskanie doskonałej jakości powierzchni Ra = 0.8. Aby zagwarantować jego prawidłowe działanie należy stosować się do kilku prostych zaleceń. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Pomocna może być poniższa lista.        

 • Czystość. Zwróć szczególną uwagę na stopień czystości poszczególnych powierzchni złącza. Nie należy pozostawiać  na powierzchniach współpracujących ze  sobą  jakichkolwiek,  choćby  najdrobniejszych  zanieczyszczeń  (wióry,  drobiny chłodziwa  itp.).  Przed  każdorazowym  połączeniem  elementów  systemu  ze  sobą przetrzyj je suchą szmatką. ·        
 • Łączenie. Łączone elementy powinny wsuwać się lekko w siebie. Dopuszczalny jest lekki opór, jaki stawia powietrze sprężone pomiędzy łączonymi elementami. Każdy większy opór podczas łączenia, który wymaga np. użycia siły, jest sygnałem, że coś z  łączonymi  elementami  jest  nie  w  porządku.  Nigdy  nie  używaj  siły,  ani dodatkowych  narzędzi  do  łączenia  elementów  MHD.  Może  to  spowodować trwałe uszkodzenie złącza i utratę precyzji. ·       
 • Śruba  rozprężna.  Od  jej  stanu zależy  jakość  połączenia. Sprawdź,  czy  śruba  jest maksymalnie  skręcona. Łączenie  elementów  MHD  przy nie  do  końca  skręconej  śrubie doprowadzi  do  uszkodzenia któregoś  z  łączonych elementów.  Łącząc  ze  sobą elementy systemu MHD pamiętaj, że jakość połączenia wcale nie zależy od siły,  z jaką  będziesz  rozkręcał  śrubę.  Staraj  się  używać  klucza  dynamometrycznego ustawionego  na  odpowiedni  moment  zgodny  z  tabelą  poniżej,  a  zależny  od wielkości  modułu  MHD,  który  właśnie łączysz.
Ustawienia momentu siły klucza dynamometrycznego

NIGDY  nie  używaj  dodatkowych „przedłużek” zakładanych na klucz, ani tym bardziej  młotka.  Mocniej  –  w  tym przypadku  wcale  nie  znaczy  lepiej.  Zbyt silne  dokręcenie/rozkręcenie  śruby doprowadzi  do  jej  szybszego  zużycia  lub nawet zniszczenia.        

 • Smarowanie.  Jeśli  przewidujesz,  że  elementy  systemu  MHD  będą  połączone  ze sobą przez dłuższy okres czasu – przed ich połączeniem posmaruj współpracujące ze sobą powierzchnie. Najlepiej do tego celu nadaje się olej w sprayu . Nie zapominaj też  o śrubie rozprężnej. Tu najlepszym  środkiem będzie smar  z  dodatkiem  miedzi  lub  smar  grafitowy.  Nawet  niewielka  jego  ilość zdecydowanie  ułatwi  późniejsze  rozłączenie  elementów  i  zapobiegnie  ich wzajemnemu zapiekaniu się.        
 • Przechowywanie.  Złożone  zestawy  powinny  być  przechowywane  w  pozycji pionowej,  stożkiem  do  dołu.  Umożliwi  to  swobodne  wypłynięcie  chłodziwa,  które mogło  pozostać  w  elementach  systemu.  Po  zdjęciu  zestawu  z  obrabiarki  nie zapomnij  o  jego  dokładnym  wytarciu  i  zakonserwowaniu.  Zapobiegnie  to ewentualnej korozji, która może pojawić się na powierzchniach szlifowanych.

  Głowice mikrometryczne - zalecenia eksploatacyjne, konserwacja
  Głowice  mikrometryczne,  jako  elementy  przeznaczone  do  bardzo  dokładnych  i precyzyjnych obróbek , wymagają także należytego traktowania i obsługi.        
 • Mocowanie narzędzia. Zawsze ustawiaj nóż na głowicy w taki sposób, aby patrząc na  skalę  głowicy  widzieć  jednocześnie  całą  powierzchnię  płytki  skrawającej. Dodatkowo  dla  ułatwienia  na sankach  narzędziowych wygrawerowany  jest  symbol płytki  wieloostrzowej  wraz  ze strzałką  wskazującą prawidłowe położenie  ostrza.  W  przypadku  korzystania  z głowic typu TRM 50 ważne jest, aby element BM10 mocujący nóż typu SF… do sań narzędziowych  był  całkowicie  schowany  w  przygotowanym  dla  niego  otworze.  Jeśli  BM10  wystaje,  należy wyjąć  go  i  ponownie  umieścić  w  otworze  w pozycji  odwróconej  o  180° o   w  stosunku  do poprzedniej.  Korzystając  z głowic typu TRM 63, TRM 80 i TRM  125  należy  tak umieszczać  szynę  z zamocowanym nożem, aby była ona wsunięta całkowicie w sanie narzędziowe.  Niedopuszczalne  jest  umieszczanie  szyny  tylko we  fragmencie  sanek  narzędziowych.  Doprowadzi  to  do  ich bardzo  szybkiej  deformacji  lub  uszkodzenia.  Zamiast  wysuwać szynę z sanek, lepiej założyć szynę o większej długości.         
 • Regulacja. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego zakresu wysuwu sań narzędziowych! Zakres ten jest wyraźnie zaznaczony na saniach. Przekroczenie go doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia mechanizmu głowicy. Zanim zaczniesz ustawiać wymaganą średnicę, zawsze pamiętaj o poluzowaniu blokady sań narzędziowych. Jej położenie i kierunek odblokowywania widoczny jest na poniższym zdjęciu. ODBLOKUJ – WYREGULUJ - ZABLOKUJ! Tylko wtedy głowica będzie pracowała prawidłowo.  ·        
 • Ustawianie  wymaganej  średnicy.  Pamiętaj,  że kręcąc  skalą  w  stronę  przeciwną  do  ruchu wskazówek zegara zwiększasz średnicę wytaczaną. Natomiast  obracanie  skalą  w  prawo  powoduje zmniejszenie  tej  średnicy.  Do  kręcenia  skalą używaj  dołączonego  do  głowicy  klucza sześciokątnego. Nie używaj zbyt dużej siły – nie ma takiej potrzeby. Jeśli ustawiłeś zbyt dużą średnicę, nie  wystarczy  cofnąć  skali  o  kilka  działek.  Musisz skasować luzy mechanizmu i cofnąć skalę najlepiej o ½ lub cały obrót, a następnie ponownie przybrać wymagany  wymiar.  Spowoduje  to  rzeczywiste cofnięcie  sanek,  a  nie  tylko  cofnięcie  samej  skali. Dodatkowo  będziesz  pracował  z  napiętym mechanizmem ustawczym głowicy, czyli zgodnie z zaleceniem producenta.          
 • Smarowanie i konserwacja. Zawsze utrzymuj sanie narzędziowe w odpowiedniej czystości. Po skończonej obróbce przetrzyj je suchym czyściwem. Smaruj elementy sań  narzędziowych  co  tydzień  olejem  ISO  UNI  G220  lub  jego  zamiennikiem. Głowice  typu  TRM  50-63-80-125  wyposażone  są  dodatkowo  w  smarownicę znajdującą się na saniach narzędziowych.          
 • Budowa zestawów. Budując zestawy z wykorzystaniem elementów systemu MHD, pamiętaj o ich prawidłowym doborze.  Zawsze miej na względzie zachowanie MAKSYMALNEJ sztywności całego układu. Zawsze  starajmy  się  pracować  wykorzystując  maksymalne  wielkości  modułów MHD możliwe do wykorzystania w konkretnej aplikacji.   Do budowania zestawów producent systemu D’Andrea rekomenduje aplikację WINTOOL – o szczegóły pytaj w biurze Tools.

Polecane

Zestaw do wytaczania TRM

Zestaw do wytaczania TRM

5 701,60 zł - 8 051,20 zł netto
pixelpixel