Sklep producenta narzędzi
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zalecenia dotyczące frezowania i wiercenia

2017-09-21
Zalecenia dotyczące frezowania i wiercenia

Zalecenia dotyczące FREZOWANIAWybór sposobu frezowania

Aby uzyskać najlepsze efekty – lepszą jakość powierzchni oraz wydłużenie trwałości freza , zalecamy frezowanie współbieżne – gdy kierunek posuwu narzędzia zgodny z kierunkiem jego obrotów.

Chłodzenie narzędzi

W celu utrzymania krawędzi skrawającej w dobrej kondycji niezbędne jest unikanie wahań temperatury w strefie skrawania.
  • przy obróbce stali zaleca się frezowanie na sucho z podawaniem sprężonego powietrza, które dodatkowo będzie usuwało wióry ze strefy skrawania
  • przy obróbce stopów żaroodpornych zaleca się chłodzenie z wykorzystaniem emulsji, która będzie smarowała i schładzała także przedmiot obrabiany, dodatkowo usuwając wióry
  • obróbka stali nierdzewnych i aluminium wymaga wykorzystania chłodziwa zapobiegającego powstawaniu narostów i nadbudowywaniu krawędzi skrawających na narzędziu
  • podczas obróbki żeliwa zaleca się stosowanie chłodziwa, które dodatkowo zwiąże pył powstający w trakcie procesu
  • przy frezowaniu elementów cienkościennych zalecamy stosowanie intensywnego chłodzenia, aby zapobiec deformacji obrabianego elementu
Jeśli frezowanie musi być przeprowadzane na mokro, to chłodziwo musi być podawane bardzo obficie.

Mocowanie narzędzi

Wskazane jest zastosowanie narzędzia możliwie najkrótszego narzędzia, jak największej średnicy. Pozwala to zwiększyć stabilność narzędzia i zwiększyć precyzję obróbki.
Zalecamy stosowanie oprawek o dużej sile zacisku i wysokiej precyzji – seria MONOFORCE firmy D’Andrea

Redukcja wibracji i hałasu

Jeśli warunki obróbki nie są stabilne i pojawiają się wibracje i hałas, należy proporcjonalnie zmniejszyć liczbę obrotów wrzeciona i wartość posuwów.
Pomóc może także zastosowanie narzędzi z nieregularnym podziałem ostrzy – seria THM954

Zagłębianie w materiale

Jeśli obrabiarka i warunki pracy to umożliwiają, to zalecamy zagłębianie w materiale po tzw. rampie. Kąt rampy nie powinien przekraczać 5 stopni.
Jeśli natomiast musimy zagłębiać się w materiale z posuwem wzdłuż osi narzędzia, to należy zredukować jego wartość przynajmniej o 50% to momentu uzyskania wymaganej wartość ap. Tylko narzędzia z ostrzem przechodzącym przez oś obrotu mają możliwość takiej pracy.Zalecenia dotyczące WIERCENIA


Nawiercanie

Przy powierzchniach płaskich, wstępnie obrobionych należy stosować nawiercanie bez redukcji posuwu.
Przy powierzchniach nierównych (np. odlewów) stosuje się operację nawiercania ze zredukowanym posuwem.
Jeżeli nawiercanie jest konieczne, kąt wierzchołkowy nawiertaka powinien być równy lub większy od kąta wierzchołkowego docelowego wiertła.

Wiercenie w powierzchniach skośnych

Przed procesem wiercenia należy splanować powierzchnię pod docelowe wiertło lub nawiercić wstępnie.

Wyjście wiertła po skośniej powierzchni

Należy zredukować posuw o 50% przy wyjściu wiertła z materiału.

Wiercenie w powierzchniach cylindrycznych

Należy zastosować nawiercanie na zredukowanych parametrach.

Wiercenie w materiałach dających krótki wiór/pył (jak np. żeliwo szare, sferoidalne)

Do tego typu materiałów zalecamy wiertła trzy ostrzowe (THD136). Praca narzędzia jest stabilniejsza i odbywa się na wyższych parametrach.

Mocowanie wierteł

Należy mocować wiertła w oprawkach z jak najmniejszym biciem, co pozwoli na zwiększenie trwałości narzędzi.

Drgania i głośna praca

Aby wyeliminować drgania, głośną pracę, należy zastosować krótsze wiertło oraz zmniejszyć posuw. Należy również zmniejszyć prędkość skrawania.

Wykruszenia

W przypadku pojawienia się wykruszeń należy zastosować krótsze wiertło, zredukować bicie osiowe i promieniowe oraz zmniejszyć posuw.

Pęknięcia

Przy pęknięciu wiertła zalecamy skrócić czas pracy wiertła (przed ewentualną regeneracją), zmniejszyć posuw oraz zmniejszyć prędkość skrawania.

Grad przy wyjściu

problem gradu przy wyjściu można usunąć, zwiększając kąt wierzchołkowy wiertła oraz zmniejszając posuw.
Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2017
pixelpixel